Compartimentul Administrativ – Gospodăresc face parte din structura organizatorică a Direcţiei Economice, în subordinea directă a Directorului Executiv Adjunct, în sarcina căruia intră gestiunea, inventarul și asigurarea condițiilor materiale cu efect asupra întreținerii stadiului optim de funcționare a administrației publice locale.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.11.3 art. 35.