Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană face parte din structura organizatorică a Direcţiei Tehnice, este în subordinea directă a directorului executiv şi este condus de un şef birou care coordonează activitatea de implementare a proiectelor cu finanțare din surse interne şi externe, referitoare la înfiinţarea, restructurarea, organizarea şi dezvoltarea serviciilor de asistență socială, dezvoltarea micii şi marii infrastructuri, dezvoltare economică locală, promovarea turismului, formarea resurselor umane, dezvoltare instituţională și cooperare, înlesnind componenta accesibilității în contextul unui mediu socio-unitar orientat spre performanță economică și financiară.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.12.2 art. 40.