Biroul Cadastru Imobiliar – Edilitar, Banca de Date şi Registrul Agricol funcţionează în subordinea directă a arhitectului-şef, în cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, este condus de un şef birou şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 I. În domeniul cadastru imobiliar – edilitar şi banca de date;

II. În domeniul registrului agricol.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.7.3 art. 28.