HOTARAREA NR 323 DIN 18-12-2020 privind modificarea și completarea anexei nr.3 la H.C.L.M.Barlad nr.321/31.10.2019 a închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale și terenurilor proprietate publică/privată a unități administrativ teritoriale a municipiului Bârlad, aflate în administrarea Direcției pentru Administrarea Piețelor Parcărilor și Cimitirelor din Bârlad din cadrul serviciului Administrare Piețe Agroalimentare, Piețe Volante, Talcioc, Târguri și Oboare

Sari la conținut