Ultimele noutăți

HOTARAREA NR 419 DIN 16-12-2019 privind aprobarea transformării postului vacant de funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior (ID 332967), existent in statul de funcţii al Serviciului Administraţie Publică Locală , Secretariat, Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, în funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional debutant.

HOTARAREA NR 419 DIN 16-12-2019 privind aprobarea transformării postului vacant de funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior (ID 332967), existent in statul de funcţii al Serviciului Administraţie Publică Locală , Secretariat, Juridic-Contencios  din cadrul aparatului…

HOTARAREA NR 418 DIN 16-12-2019 privind aprobarea transformării unor posturi de execuţie de natură contractuală existente în statele de funcţii ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică – Municipiul Bârlad, Judetul Vaslui şi Serviciului de Gospodărie Comunală „Spaţii Verzi-Sere”, servicii publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad.

HOTARAREA NR 418 DIN 16-12-2019 privind aprobarea transformării unor posturi de execuţie de natură contractuală existente în statele de funcţii ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare  Turistică – Municipiul Bârlad, Judetul Vaslui şi Serviciului de Gospodărie Comunală „Spaţii Verzi-Sere”,…

HOTARAREA NR 414 DIN16-12-2019 privind modificarea si completarea alin(3), litera c) , art.8, sectiunea a 2-a, al Anexei 1 la H.CL.M. Bârlad Nr. 343 din 18.12.2007 pentru aprobarea Regulamentulul de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere din municipiul Barlad.

HOTARAREA NR 414 DIN16-12-2019 privind modificarea si completarea alin(3), litera c) , art.8, sectiunea a 2-a, al Anexei 1 la H.CL.M. Bârlad Nr. 343 din 18.12.2007 pentru aprobarea Regulamentulul de organizare si executare a serviciului de transport in regim de…

HOTARAREA NR 411 DIN 16-12-2019 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației și indicatorilor tehnico-economici (etapa PT) precum și execuției obiectivului de investiții,,RACORD CANALIZARE SERĂ”

HOTARAREA NR 411 DIN 16-12-2019 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației și indicatorilor tehnico-economici (etapa PT) precum și execuției obiectivului de investiții,,RACORD CANALIZARE SERĂ”

HOTARAREA NR 410 DIN 16-12-2019 pentru completarea HCLM Bârlad nr.328/31.10.2019 privind aprobarea amplasamentelor destinate depozitării deșeurilor vegetale și stradale rezultate în urma activităților de salubrizare a străzilor din municipiul Bârlad.

HOTARAREA NR 410 DIN 16-12-2019 pentru completarea HCLM Bârlad nr.32831.10.2019 privind aprobarea amplasamentelor destinate depozitării deșeurilor vegetale și stradale rezultate în urma activităților de salubrizare a străzilor din municipiul Bârlad.

Sari la conținut