HOTARAREA NR 143 DIN 17-05-2019 privind aprbarea Programului de Conformare 2019-2020 din cadrul Planului Cadru de Conformare 2019 necesar obtinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare de catre Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman,, din municipiul Barlad.

HOTARAREA NR 143 DIN 17-05-2019 privind aprobarea Programului de Conformare 2019-2020 din cadrul Planului Cadru de Conformare 2019 necesar obtinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare de catre Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman,, din municipiul Barlad.

HOTARAREA NR 142 DIN 17-05-2019 privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii pentru Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’ Barlad aprobat prin Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 141 / 23.11.2016

HOTARAREA NR 142 DIN 17-05-2019 privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii pentru Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’ Barlad aprobat prin  Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 141 / 23.11.2016

HOTARAREA NR 139 DIN 17-05-2019 privind aprobarea tarifelor la activitățile de dezinsecție – dezinfecție – deratizare pentru suprafețele exterioare și interioare ale instituțiilor publice, persoanelor fizice sau juridice de pe raza municipiului Bârlad.

HOTARAREA NR 139 DIN 17-05-2019 privind aprobarea tarifelor la activitățile de dezinsecție – dezinfecție – deratizare pentru suprafețele exterioare și interioare ale instituțiilor publice, persoanelor fizice sau juridice de pe raza municipiului Bârlad.

HOTARAREA NR 137 DIN 17-05-2019 privind aprobarea SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate la bugetul local de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, Întreprinderi Familiale , Întreprinderi Individuale , Asociații , Fundatii și alte entitati de drept privat care au calitatea de contribuabil la bugetul local al municipiului Bârlad.

HOTARAREA NR 137 DIN 17-05-2019 privind aprobarea SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate la bugetul local de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, Întreprinderi Familiale ,…

HOTARAREA NR 136 DIN 17-05-2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Bârlad.

HOTARAREA NR 136 DIN 17-05-2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului…

HOTARAREA NR 132 DIN 07-05-2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Municipal Bârlad nr. 228 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale “Administratie”din aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Barlad.

HOTARAREA NR 132 DIN 07-05-2019 HOTARAREA NR 132 DIN 07-05-2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Municipal Bârlad nr. 228 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale dincadrul familiei ocupationale Administratie din aparatul de specialitate al primarului…

Sari la conținut