HOTARAREA NR 418 DIN 19-12-2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUZ pentru construire locuinta S+P+3E+4E partial si imprejmuire”, strada Republicii, numarul 134, pe teren proprietate personala, municipiul Barlad.

HOTARAREA NR 418 DIN 19-12-2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUZ pentru construire locuinta S+P+3E+4E partial si imprejmuire”, strada Republicii, numarul 134, pe teren proprietate personala, municipiul Barlad.

HOTARAREA NR 416 DIN 19-12-2018 privind aprobarea modificării și completarii Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 141 23.11.2016. privind aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’Barlad.

HOTARAREA NR 416 DIN 19-12-2018 privind aprobarea modificării și completarii Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 141 23.11.2016. privind aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului  de functii pentru Spitalul  Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’Barlad.

HOTARAREA NR 415 DIN 19-12-2018 privind aprobarea transformării unor posturi de functie publica de executie, existente în statele de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad , precum si al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bârlad si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, servicii publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad.

HOTARAREA NR 415 DIN 19-12-2018 privind aprobarea transformării unor posturi de functie publica de executie, existente în statele de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad , precum  si al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bârlad si…

HOTARAREA NR 414 DIN 19-12-2018 privind aprobarea actualizării “Centralizatorului pe categorii de lucrări” pentru Secția E3 a Cimitirului Eternitatea, din cadrul obiectivului “Extindere Cimitir Eternitatea”, precum și a execuției Secției E3 a Cimitirului Eternitatea.

HOTARAREA NR 414 DIN 19-12-2018 privind aprobarea actualizării “Centralizatorului pe categorii de lucrări” pentru Secția E3 a Cimitirului Eternitatea, din cadrul obiectivului “Extindere Cimitir Eternitatea”,  precum și a execuției Secției E3 a Cimitirului Eternitatea.

HOTARAREA NR 413 DIN 19-12-2018 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului local Municipal Bârlad privind închirierea de terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Bârlad.

HOTARAREA NR 413 DIN 19-12-2018 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului local Municipal Bârlad privind închirierea de terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Bârlad.

HOTARAREA NR 412 DIN 19-12-2018 privind modificarea si completarea H.C.L.M Bârlad nr. 175 29.05.2017 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Bârlad în Adunarea Generală a acţionarilor la S.L.D.P. REISER S.A Barlad şi aprobarea mandatului acestora

HOTARAREA NR 412 DIN 19-12-2018 privind modificarea si completarea H.C.L.M Bârlad nr. 175 29.05.2017 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Bârlad în Adunarea Generală a acţionarilor la  S.L.D.P. REISER S.A Barlad şi aprobarea mandatului acestora

HOTARAREA NR 411 DIN 19-12-2018 privind modificarea si completarea H.C.L.M. Bârlad nr. 272 28.10.2013 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Bârlad în Adunarea Generală a acţionarilor la S.C. CUP S.A. şi aprobarea mandatului acestora.

HOTARAREA NR 411 DIN 19-12-2018 privind modificarea si completarea H.C.L.M. Bârlad nr. 272 28.10.2013 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Bârlad în Adunarea Generală a acţionarilor la S.C. CUP S.A. şi aprobarea mandatului acestora.

Sari la conținut