HOTARAREA NR 322 DIN 13-12-2013 privind actualizarea chiriilor plătite de chiriaşii titulari de contract care locuiesc avand in vedere expunerea de motive a primarului; avand in vedere raportul Compartimentului Contracte de Concesionare, Inchiriere si Vanzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Barlad;

HOTARAREA NR 322 DIN 13-12-2013 privind actualizarea chiriilor plătite de chiriaşii titulari de contract care locuiesc avand in vedere expunerea de motive a primarului; avand in vedere raportul Compartimentului Contracte de Concesionare, Inchiriere si Vanzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică…

HOTARAREA NR 321 DIN 13-12-2013 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei pentru ocuparea temporară a suprafeţelor de teren şi a stâlpilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bârlad, taxelor pentru folosirea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Bârlad, taxelor şi garanţiilor de participare la licitaţie, taxelor pentru folosirea păşunilor şi islazurilor, taxelor pentru serviciile prestate de Cantina de Ajutor Social, precum şi indexarea chiriilor şi redevenţelor pentru anul 2014

HOTARAREA NR 321 DIN 13-12-2013 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei pentru ocuparea temporară a suprafeţelor de teren şi a stâlpilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bârlad, taxelor pentru folosirea temporară a domeniului public şi privat al…

HOTARAREA NR 320 DIN 13-12-2013 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ şi prestări servicii din municipiul Bârlad şi viza anuală a acestora

HOTARAREA NR 320 DIN 13-12-2013 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ şi prestări servicii din municipiul Bârlad şi viza anuală a acestora HOTARAREA NR 320 DIN 13-12-2013 ANEXA 1

HOTARAREA NR 319 DIN 13-12-2013 privind aprobarea plafonului maxim al creanţelor fiscale aflate în sold la 31.12.2013, care vor fi anulate- avand in vedere expunerea de motive a primarului; avand in vedere raportul Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate Primarului municipiului Barlad;

HOTARAREA NR 319 DIN 13-12-2013 privind aprobarea plafonului maxim al creanţelor fiscale aflate în sold la 31.12.2013, care vor fi anulate-avand in vedere expunerea de motive a primarului; avand in vedere raportul Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate Primarului…

HOTARAREA NR 318 DIN 13-12-2013 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile din municipiul Bârlad utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte

HOTARAREA NR 318 DIN 13-12-2013 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile din municipiul Bârlad utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte

HOTARAREA NR 317 DIN 13-12-2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 având în vedere expunerea de motive a primarului; având în vedere raportul Directiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Bârlad;

HOTARAREA NR 317 DIN 13-12-2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 având în vedere expunerea de motive a primarului; având în vedere raportul Directiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Bârlad;

Sari la conținut