HOTARAREA NR 234 DIN 31-07-2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii,, Asfaltare strazi în cartierul Cotu Negru din municipiul Bârlad, jud. Vaslui”.

HOTARAREA NR 234 DIN 31-07-2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii,, Asfaltare strazi  în cartierul Cotu Negru din municipiul Bârlad, jud. Vaslui”.

HOTARAREA NR 84 DIN 19-03-2012 privind darea în administrare către S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile, Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui

HOTARAREA NR 84 DIN 19-03-2012 privind darea în administrare către S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din…

HOTARAREA NR 82 DIN 19-03-2012 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr.16816.12.2008 privind aprobarea repartizării unui spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Bârlad

HOTARAREA NR 82 DIN 19-03-2012 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr.16816.12.2008 privind aprobarea repartizării unui spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Bârlad

HOTARAREA NR 77 DIN 19-03-2012 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 21931.07.2007-privind aprobarea infiintarii clubului sportiv de drept public ,, Rugby Club Barlad’’, cu m

HOTARAREA NR 77 DIN 19-03-2012 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 21931.07.2007-privind aprobarea infiintarii clubului sportiv de drept public ,, Rugby Club Barlad’’, cu m HOTARAREA NR 77 DIN 19-03-2012 ANEXA 1

Sari la conținut