ANUNȚ

MUNICIPIUL BÂRLAD

Se aduce la cunostință publică, în condițiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, că la nivelul Municipiului Bârlad se afla în procedură de elaborare „Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022”.
Acest proiect care postează astăzi, 14.01.2022, pe site-ul instituției și se afișează și la sediul Primăriei Municipiului Bârlad.
Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de buget. Acestea vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, str. 1 Decembrie nr. 21, Bârlad, Jud. Vaslui, sau prin poșta electronică de e-mail: primar@primariabarlad.ro, până la data de 29-01-2022.

Buget -credite- proiect 2022
Buget local proiect 2022
Buget Autofinantate proiect 2022

Sari la conținut