Ultimele noutăți

Anunț privind finanaţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

Anunț privind finanaţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit  de interes local

Informaţii generale privind   autoritatea   contractantă  (finantatoare),  în special  denumirea,  codul  fiscal,   adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Municipiului  Barlad , Str. 1 Decembrie, Nr. 21, Barlad, judeţul Vaslui, telefon 0235.411760 , fax 0235.416867 , www.primariabarlad.ro.

Primaria  Municipiului  Barlad   invită persoanele   fizice şi  juridice   fără   scop  patrimonial,  respectiv  asociaţiile şi fundaţiile constituite conform  legii  sau  cultele  religioase   recunoscute conform legii ,  care  îndeplinesc  condiţiile prevăzute  de Legea nr. 350/2005, să depună  propunerile  de  proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură , tineret, sport , activitati cu specific social  si culte  religioase  .

1. Procedura aplicată  pentru  atribuirea  contractelor  de  finanţare   nerambursabilă  a  proiectelor   din domeniile cultură , tineret, sport , activitati  cu specific  social    si culte   religioase   pe anul  2019  este  prevăzută de Legea nr. 350/2005  privind  regimul  finanţărilor   nerambursabile  din fonduri publice, alocate pentru   activităţi nonprofit de interes general şi de Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile  alocate de la   bugetul  local  pentru activităţi  nonprofit  de interes local conform       HCLM nr. 101 / 24.04.2018 , publicat pe site-ul oficial al autoritatii finantatoare.
2. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Municipiului Barlad.

  1. Domeniul pentru care se acorda finantarea nerambursabila si suma alocata :
  • Culte religioase – 120000 RON
  • Sport –      7500 RON
  • Cultura –      7500 RON
  • Tineret –      7500  RON
  • Activitati cu specific social – 7500
  1. Durata proiectelor: anul 2019
    5. Data limită de depunere a propunerilor este  09 august 2019, ora 16,00.

(cu diminuarea termenului de depunere a dosarelor la 15 zile , conform art. 20 alin (2) din Legea 350/

2005, motivat de faptul ca eventualele lucrari de reparatii, constructii si modernizari  nu se pot efectua

in sezonul rece )
6. Proiectele se depun într-un exemplar la sediul  Primariei   Municipiului  Barlad,  str. 1Decembrie , nr.21,     si   vor avea menţiunea pe dosar „pentru :  Comisia de evaluare  pentru  finantari  nerambursabile  acordate  de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local  “

  1. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face  de  către  Comisia   de evaluare pentru finantari nerambursabile acordate de la bugetul  local pentru  activitati  nonprofit  de interes local , constituita  prin dispoziţia primarului municipiului Barlad, în perioada  12 augut  –  14 august 2019.Finanţările nerambursabile trebuiesc  însoţite de o contribuţie de minimum  10%  din valoarea totală a finantarii din partea beneficiarului.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 20 din Regulamentul privind regimul finanaţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit  de interes local existent pe site-ul Primariei Munucipului Barlad.

Informaţii   si clarificări  cu  privire  la   documente  se  pot  obţine  de  la  secretarul  comisiei  din  cadrul    Primariei Municipiului Barlad , Serviciul Contabilitate , etaj 1 , camera 17, telefon 0235.411760 int 220.

Data publicarii anunţului de participare in Monitorul Oficial  -partea a VI-a :  23.07.2019   

prezentul anunt il anuleaza pe cel publicat in data de 26.06.2019  in Monitorul de Vaslui si Vremea Noua  din lipsa de procedura”

                  PRIMAR                                                   SECRETAR

                  Dumitru Boros                                      jr. Catalin Haret

 

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI

Activități de cultură

Legea_350_2005

 

Sari la conținut