Anunț Important de Inters Public

Anunț Important de Inters Public

Pentru a preveni răspândirea în municipiul Bârlad a noului coronavirus 2019 Ncov (SARS – CoV -2) care provoacă infecția numită COVID -19, primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, a solicitat în seara zilei de 02.04.2020 o întrevedere cu reprezentanții instituțiilor însărcinate cu gestionarea situațiilor de risc ce se pot ivi în acest context. Totodată, s-a urmărit  a fi identificate neajunsurile și a conveni la modalități prin care autoritățile publice locale să sprijine aceste instituții pentru îndeplinirea misiunilor, în limita competențelor și a resurselor avute la dispoziție.

Cu ocazia discuțiilor purtate cu șeful Poliției municipiului Bârlad, comandantul Garnizoanei Bârlad, comandatul Detașamentului de Jandarmi Bârlad și directorul Poliției Locale Bârlad, au fost evidențiate următoarele aspecte:

  • În municipiul nostru au fost organizate activitățile dispuse prin Ordonanțele Militare, emise în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, materializate în constituirea de echipe mixte, ce patrulează și realizează controlul persoanelor și conducătorilor auto;
  • Este asigurată paza locațiilor unde sunt cazate persoanele carantinate;
  • Se asigură sprijin personalului Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Bârlad, pentru distribuirea alimentelor persoanelor carantinate, izolate ori fără aparținători;
  • Sunt verificate, conform competențelor, sesizările cetățenilor și a fost asigurată intervenția pentru soluționarea unor incidente;
  • Au fost verificate persoanele cărora li s-a recomandat să rămână izolate la domiciliu sau la adresele declarate;

Principala concluzie rezultată se referă la faptul că mare parte dintre cetățeni respectă interdicțiile prevăzute în ordonanțele militare, însă au fost depistate și persoane care au părăsit locuința fără motive întemeiate și fără să dețină declarația pe propria răspundere.

Din nefericire, au fost găsiți și oameni în vârstă care nu au respectat intervalul de timp permis pentru părăsirea locuinței/gospodăriei sau nu dețineau declarația și nu justificau deplasarea. Acte de nesocotire a prevederilor legale, cauzate de teribilism, au fost observate și la unii tineri.

Autoritățile au primit sesizări referitoare la indisciplina și iresponsabilitatea unor concetățeni, fiind prezentate și fotografii semnificative în acest sens.

În consecință,

Populația municipiului Bârlad trebuie să cunoască faptul că prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, au fost mărite sancțiunile contravenționale pentru nerespectarea ordonanțelor militare de către  persoanele fizice și juridice.

Art. 9, din OUG nr. 1/1999, la care s-a făcut trimitere, are următorul conținut:

(1)Conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi cei ai altor persoane juridice sunt obligaţi să aplice în domeniul lor de activitate măsurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în actele normative conexe.

(2)Persoanele fizice sunt obligate să respecte măsurile cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi dispoziţiile prevăzute în actele normative specifice stării instituite.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la alin. (1), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele militare:

  1. a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
  2. b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
  3. c) suspendarea temporară a activităţii;
  4. d) desfiinţarea unor lucrări;
  5. e) refacerea unor amenajă

Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș adresează următorul mesaj:

„Le transmit cetățenilor municipiului Bârlad un îndemn la seriozitate și responsabiliate. Prin evitarea deplasărilor nejustificate în afara locuințelor ne protejăm pe noi înșine, pe membrii familiilor sau pe cei cu care intrăm în contact. Pe de altă parte, nu trebuie ignorat nici faptul că cei care nu respectă prevederile legale vor suporta consecințele, produse de amenzile mari și chiar confiscarea bunurilor folosite la săvârșirea contravenției, cum ar fi, de exemplu, mijloacele de deplasare, potrivit prevederilor legale în vigoare stabilite la nivel național”.

Sari la conținut