Ultimele noutăți

ANUNT IMPORTANT

Avand in vedere  lipsa  reprezentantului Consiliului  Local Municipal Barlad cat si a membrului supleant, desemnati ca membri in comisia de licitatie din data de 10.10.2022, sunt incidente dispozitiile art.317 lit.14 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza “Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor”.

Comisia de licitatie desemnata prin dispozitia primarului municipilui Barlad, a luat in unanimitate decizia de a se anula  procedura de licitatie, urmand a se restitui toate taxele achitate câtre ofertanţi si reluarea licitaţiei la o data ulterioara, ce va fi anuntata public.

Presedinte comisie

Sari la conținut