Ultimele noutăți

Anunț Dezbatere Indicatori de Performanță Salubrizare Municipiul Bârlad (Măturat, Deszăpezire și Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare)

JUDEȚUL VASLUI

MUNICIPIUL BÂRLAD

Nr. 3396/29.02.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 

În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ale art.124 din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților și ale art.6 alin.(1) lit.i) din Legea nr.101/2006 privind salubrizarea localităților,

Primarul municipiului Bârlad supune atenției publicului bârlădean, indicatorii de performanță pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Bârlad, ce constituie anexă la Contractul nr.129/17.12.2007 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC Compania de Utilități publice SA Bârlad prin concesiune cu încredințare directă și la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare pe teritoriul municipiului Bârlad.

Listele cuprinzând indicatorii menționați se regăsesc în fisierele atașate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, cam.4.

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, așteptăm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastră referitoare la valorile și nivelurile de calitate ale indicatorilor de performanță, precum și penalitățile ce vor fi aplicate operatorului, în caz de nerealizare, până la data de 14.02.2020.

Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul primăriei municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, prin fax la nr.0235/416867 sau prin e-mail la adresa primar@primariabarlad.ro.

 INDICATORI-DE-PERFORMANTA-deszapezire

INDICATORI-DE-PERFORMANTA-dezinsecție, dezinfecție și deratizare

INDICATORI-DE-PERFORMANTA-maturat

Sari la conținut